ČIŠTĚNÍ SLUŽEB PRO PRŮMYSL

HYDRODYNAMICKÁ A CHEMICKÁ TECHNOLOGIE

Nečistoty v olejových soustavách

Jedním z nejnákladnějších a nejčastěji podceňovaných problémů spojených s provozem strojů a zařízení je nedostatečná čistota uvnitř olejové soustavy, která bezprostředně vede ke špatné čistotě oleje, a z tohoto důvodu také způsobuje většinu provozních problémů a s tím spojené náklady.

Nečistoty se vytvářejí a dostávají do olejových soustav během výroby a montáže, a během oprav a provozu strojů. Během provozu strojů a zařízení jsou nečistoty dopravovány olejem na promazávané prvky a také se usazují na vnitřních stěnách potrubí, chladičů, nádrží a mnoha jiných prvků, čímž vznikají sedimenty a kaly.nečistoty v olejových soustavách

Usazené nečistoty způsobují zhoršení mazání a v důsledku toho poškození ložisek, zvýšení teploty a případně selhání.


hydrodynamic cleaning

kluzná ložiska poškozena velkými množstvími nečistot v oleji


hydrodynamic cleaning

špinavý ropovod
Možná vás budou zajímat články:

Hydrodynamické čištění a proplach olejových soustav

Čištění rotorů turbín a rotačních strojů pomocí chemické pěny
Back to top