ČIŠTĚNÍ SLUŽEB PRO PRŮMYSL

HYDRODYNAMICKÁ A CHEMICKÁ TECHNOLOGIE

ŘEŠENÍ

Hydrodynamické čištění a proplach olejových soustav

Technologie čištění a proplachu olejových soustav zařízení, vyvinutá společností Ecol, je nejefektivnější metodou pro přípravu k provozu nových a obnovu již provozovaných olejových soustav veškerých strojů a zařízení bez ohledu na rozměry a míru komplikovanosti.

Tato metoda je zcela bezpečná pro životní prostředí, jelikož čistícím médiem je zde čistá voda, a odpadem jsou pouze organické a mechanické nečistoty oddělené od vnitřních povrchů olejových soustav a stopové množství olejů vyplavených ze systému.

Popis technologie hydrodynamického čištění a proplachu olejových soustav turboústrojí

 

 

Čištění rotorů turbín a rotačních strojů pomocí chemické pěny

Chemické čištění pomocí pěny je uznávanou a ekonomicky atraktivní metodou odstraňování usazenin z průtokových soustav turbín, bez nutnosti jejich demontáže.

Celý proces čištění lze provést v průběhu 24 hodin v rámci několikadenní (zpravidla 4-5 dnů) výluky na dobu vychladnutí turbíny na nezbytnou úroveň a na práce spojené se zapojením agregátu k proplachování pěnou. Po dokončení procesu čištění je turbína rychle předávána k dalšímu provozu.

Více o technologii chemického čištění pěny turbínových rotorů a dalších rotačních zařízení

 Back to top